Przejdź do treści

Katalog

– alfabetyczny

– rzeczowy

– elektroniczny BG UP

Wykaz czasopism bieżących:

Czasopisma polskie:

Języki obce w szkole

Les echos de Pologne

Czasopisma zagraniczne:

Le Francais dans le monde

Faits de langues

Le langage

Langue française

le Magazine littéraire

Księgozbiór:

SPECJALIZACJA KSIĘGOZBIORU: język francuski, hiszpański, włoski

DZIEDZINY GROMADZONYCH ZBIORÓW:

– dział ogólny : encyklopedie, słowniki, , bibliografie, leksykony

– literaturoznawstwo: literatura francuska, belgijska, hiszpańska, włoska, teoria literatury, krytyka literacka, przekładoznawstwo

– językoznawstwo ogólne i porównawcze

– historia i cywilizacja krajów romańskich, historia powszechna, historia sztuki

– metodyka i dydaktyka nauczania języków obcych

– geografia i turystyka, edukacja wielokulturowa

– integracja europejska