Przejdź do treści

Struktura Instytutu

Filologia romańska

Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego

Kierownik: prof. UP dr hab. Stanisław Jasionowicz

prof. UP dr hab. Tomasz Chomiszczak

dr Grzegorz Duliński

dr Maria Gubińska

dr Agnieszka Kukuryk

dr Alicja Rychlewska-Delimat

dr Przemysław Szczur

Zespół do Badań Porównawczych nad Tendencjami Kultury Zachodniej

Kierownik: prof. UP dr hab. Stanisław Jasionowicz

dr hab. prof. UP Aleksandra Budrewicz

dr hab. prof. UP Tomasz Chomiszczak

dr Grzegorz Duliński

dr Maria Gubińska

dr hab. prof. UP Przemysław Michalski

Katedra Językoznawstwa Romańskiego

Kierownik: prof. UP dr hab. Wojciech Prażuch

dr Katarzyna Gabrysiak

dr Alicja Hajok-Kornaś

mgr Nathalia Kapeja

dr Renata Niziołek

dr Małgorzata Niziołek

dr Piotr Pieprzyca

Zespół badawczy Disem (Dyskurs Inferencja Semantyka)

Kierownik:

dr Katarzyna Gabrysiak

dr Alicja Hajok-Kornaś

mgr Nathalia Kapeja

dr Ewelina Mitera

dr Małgorzata Niziołek

dr Piotr Pieprzyca

dr hab. Wojciech Prażuch

mgr Joanna Walczak (doktorantka)

Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego

Kierownik: dr hab. Elżbieta Gajewska

mgr Timothée Charmion

dr Halina Chmiel-Bożek

dr Ewelina Mitera

dr Anita Pytlarz

mgr Małgorzata Stanek

Redakcja czasopisma naukowego Synergies Pologne 

Redaktor naczelny: dr Małgorzata Niziołek

Sekretarz redakcji: dr Piotr Pieprzyca

Korekta językowa:

mgr Nathalia Kapeja

 

Biblioteka – sekcja romańska

Kierownik: mgr Ewa Bruzda