Przejdź do treści

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi, mgra Krzysztofa Błońskiego, emerytowanego pracownika Kolegium Nauczycielskiego Języków Obcych i Katedry Glottodydaktyki Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wspaniałego człowieka, romanistę, znakomitego tłumacza literatury francuskojęzycznej, założyciela i wieloletniego kierownika Théâtre de l’Entr’Acte.

Pogrążeni w żalu przyjaciele