Przejdź do treści

Komunikaty z sekretariatu

dr Katarzyna Gabrysiak

Pani dr Katarzyna Gabrysiak odwołuje zajęcia w dniu 2 czerwca z powodu udziału w konferencji naukowej. Zajęcia zostaną odpracowane w dogodnym terminie.

2 oraz 4 maja dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju, dr. hab. prof. UP Roberta Stawarza, 2 oraz 4 maja będą dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

13 kwietnia dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju, dr. hab. prof. UP Roberta Stawarza, 13 kwietnia będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.